نخ

نخ کنفی از کنف خام تهیه میشود و در سایزها و رنگهای مختلفی موجود است.